Віктар Жыбуль. Людзьмі быць

— Крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, нататкі

Лірыка Міхася Чарота
Ленін у беларускай паэзіі
Комсамольскі сьпеўнік
Комсамольскі вечар
Комсамольская нота
Крытычна–літаратурная сучаснасьць
Літаратура як зброя клясавага змаганьня і шлях да яе аўладаньня
„Звоніць сэрца жарам“: (Контуры творчага шляху А. Гурло)
З жыцьцёпісу Янкі Купалы
Вясну радзіла восень: (Да пытаньня аб кірунках у сучаснай бел. літаратуры)
За творчую працу
Шлях Маладняка: (Да другіх угодкаў працы Усебел. аб’яднаньня паэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“)
Крапіва. — „Крапіва“
З далін на ўзвышшы
„Хто дайлідзіць духу трыкліні?..“
„Вецер, вецер — буйны вецер!..“
„Зарунела, зарунела аксамітам“
„Радасьць людзкога жыцьця“
А. Якімовіч. Вершы. Выданьне ЦБ Маладняка. Менск, 1925
Аб разуменьні мастацкай творчасьці і аб некаторых пытаньнях у вывучэньні беларускай літаратуры
Творчасьць Ул. Дубоўкі як форма нацыянальнай сьвядомасьці пралетарскага характару
Творчасьць Ул. Дубоўкі
Аквітызм творчасьці Ўл. Дубоўкі
За культуру мастацтва!
Коласаўская праўда жыцьця
[Аб кампазыцыі й моўна–стылістычных асаблівасьцях народнай казкі „Закалдованая шапка“]
[Літаратура як орган грамады]
[Аквітызм і пролетарскае паняцьце прыгожага ў поэзіі]
Новае разуменьне поэзіі
Думкі аб усім пакрысе
Усяк
З літаратурных нататак: Аб літаратурных пытаньнях наогул;
Аб самавызначэньні і самаацэнках творчых сіл мастацтва
З літаратурных нататак: [Неапублікаваная частка]
Літаратурныя нататкі: [Дадатковы разьдзел]
Літаратурныя нататкі: [Іншы варыянт дадатковага разьдзелу]
Пытаньні літаратурнага жыцьця і творчасьці
Максім Багдановіч у літаратурных ацэнках
Паэма „Сымон Музыка“ Якуба Коласа
[Жыцьцёвая сымболіка твору]
Літаратура за 10 год
Пералом у станаўленьні натуральнай культуры ў творчасьці З. Бядулі (Замест рэцэнзіі)
[З. Бядуля. „Танзілія“: Неапублікаваныя варыянты і нататкі]
[Пра „раптоўнае“ ў З. Бядулі: На матэрыяле паэмы „З сказаў буры і віхораў“]
Крапівіна Біблія — гэта праверка сьвятасьці біблейскіх гісторый
Беларуская літаратура да Х гадавіны БССР: Стэзаваны агляд
„Узвышша“ перад новым годам БССР
Т. Кляшторны. Сьветацені: Вершы. Беларускае Дзяр. Выд–ва. Менск, 1928
„Сьветацені“ Кляшторнага: [Неапублікаваны варыянт]
А. Дудар. Вежа. Бел. Дзярж. Выд. Менск, 1928 г.
С. Фамін. „Балота“. [Менск: ДВБ, 1928]
Увагі аб кнізе М. М. Піотуховіча „Нарысы гісторыі беларускай літаратуры“
Пра Бядулеву аповесьць „Салавей“
Пра Коласаву „Новую зямлю“
„Зямля“ Кузьмы Чорнага
Узвышэнская поэзія (Аналіз паняцьця)
Поэзія як уяўленьне: Некаторыя думкі пра пролетарскую школу поэзіі
[Пляны і накіды лекцый і аглядных артыкулаў па гісторыі беларускай літаратуры] (1929 — 1930)
Сучасная беларуская літаратура: [Урыўкі з уводзінаў у курс лекцый]
[Аб дачыненьнях паміж „я“ і творам]
Л. Калюга. „Нядоля Заблоцкіх“
[На сьмерць „Узвышша“]
[У. Дубоўка.] „Дзяўчына“
[Асобныя нататкі пра літаратуру]
[Асобныя нататкі пра паэзію]
[Асобныя нататкі пра крытыку]
[Асобныя нататкі пра творчасьць розных аўтараў]

— Працы, прысьвечаныя творчасьці Язэпа Пушчы

[Формы быцьця ў народнай песьні й паэзіі Я. Пушчы]
Нашы поэты і пісьменьнікі: Язэп Пушча
Язэп Пушча. Дні Вясны. Поэзіі. БДВ. Менск, 1927
[Аб крытыцы чытачоў і зборніку Я. Пушчы „Дні вясны“]
Творы як мова загадак
[Мае ўражаньні ад поэзіі Язэпа Пушчы]
[Слова і мастацтва: Заўвагі аб формальнай школе і поэзіі Я. Пушчы]
[Лірыка Язэпа Пушчы як поэтычная аўтабіографія]
Напярэдні. Эскіз вобразу
С[ымон] М[узыка] у горадзе
Гутарка наконт поэзіі Я. Пушчы
[Казка пра дзіўнага і цікавага чалавека]
Аб мастацкіх шляхох беларускай поэзіі
[Мае асабістыя дачыненьні да творчасьці Я. Пушчы]
[Язэп Пушча — „перажывацель“, тварэц, жывапісец]
[Фармальна–вобразныя асаблівасьці вершаў Я. Пушчы]
„Лісты да сабакі“
[„Асеньнія песьні“]
„Песьня вайны“
Увага да „П[есьні] О[купацыі]“
Літаратурнае падарожжа
Супроць ветру
[Супроць ветру: Фрагмэнты чарнавых накідаў]
[Нататкі, эскізы, накіды пра паэзію Я. Пушчы ўвогуле]
[Нататкі, эскізы, накіды пра асобныя творы Я. Пушчы]

— Крытычна–палемічныя артыкулы і нататкі

Думкі ўголас пра беларускую літаратуру
[Аб „шукальніцтве“ ў крытыцы]
Да „Тав[арышаў]–крыт[ыкаў]“
[Крытыка артыкулу З. Жылуновіча «Ці сапраўды „Узвышша ёсьць „Узвышшам“?»]
[Аб кампаніі крытыкаў супраць Я. Пушчы]
[Развагі, выкліканыя крытыкай твораў Я. Пушчы]
[Палеміка з Я. Пільным пра кнігу Я. Пушчы „Дні вясны“]
Запіскі [пра неразуменьне Я. Пільным кнігі Я. Пушчы „Дні вясны“]
[Палеміка з Я. Пільным пра верш Я. Пушчы „Рабіндранату Тагору“]
Т. Глыбоцкі ў ролі выкрывацеля…
[Характар крытыкана]
[Крытычная нататка пра тэатральную дыскусію 1928 г.]
[Пра „забаўкі“ некаторых аўтараў]
[З. Жылуновіч і Т. Глыбоцкі як крытыкі „Узвышша“]
[Пра нападкі крытыкаў на „Узвышша“]
[Пра прыёмы „здаровай“ крытыкі]
[Пра „сыкуноў“]
[Пра лаянку]
[Крытычныя развагі аб утварэньні літаратурнага аб’яднаньня „Полымя“]
[Аб „посьпехах разьвіцьця“]
Матар’ялы да гісторыі літаратурных нораваў у Беларусі
1. Аб перакручваньні фактаў
[А. Сянкевіч як чытач–рэцэнзэнт і яго тэорыя шукацельства]
[Адкрытая заўвага пра крытыку А. Сянкевічам твораў Я. Пушчы]
Адкрытыя лісты да чытача
Што пісаць?
Камэнтары
Іменны паказьнік да тому 1


Адам Бабарэка — літаратурны крытык, які за адно дзесяцігоддзе, 1920-я гады, здолеў раскрыцца і знікнуць са старонак газет і часопісаў. Нягледзячы на багатую спадчыну, пры жыцці ў яго выйшла толькі адна кніга — зборнік апавяданняў. Зразумела, выдаваць яго пасля першага арышту ў 1930 годзе было немагчыма. У канцы 1950-х Бабарэку рэабілітавалі, але яго напрацоўкі так і заставаліся незапатрабаванымі.

Адам Бабарэка (1899-1938) — пісьменнік, літаратуразнавец. Адзін з арганізатараў літаратурнага аб’яднання «Маладняк», «Узвышша». У 1930-м арыштаваны па справе Саюза вызвалення Беларусі. Асуджаны да 5 гадоў высылкі. Пасля тэрмін быў працягнуты яшчэ на 2 гады. У 1937 паўторна арыштаваны. Памёр у лагеры. Распрацоўваў пытанні літаратуразнаўства і эстэтыкі, даследаваў літаратурны працэс. У Маскве жыве яго дачка Алеся — адзіны прамы нашчадак крытыка.


Водгукі


 

Побач на паліцы:

 • ГАЛІЯФЫ

  Выдавецтва. Кнігарня

 • Пункт самавывазу, кнігарня:
  Крама "Галіяфы"
  Мінск, вул. Няміга, 3,
  цокальны паверх, пав. 47.
  Штодзённа з 11:00 да 20:00

 • e-mail: halijafy@halijafy.by
  +37529-1700781 (Velcom)